Krajnji 70-e lica kompajliranja, kao što je tlh

Oznake: